MÉDIA: u Anastasie Заворотнюк diagnostikován zhoubný nádor na mozku

zprávou se SPLETNIK.RU sdílel blogger olmen.

Anastasia Заворотнюк a Petr Чернышев